Schwyzerstövare

Svensk Uch & Svensk Jaktchampion Klinga

Rasens namn i hemlandet Schweiz är Schwyzer Laufhund. I dagsläget finns här i Sverige cirka ett hundratal representanter för rasen medan det finns betydligt fler, eller cirka 400-500 i vårt västra grannland Norge. Där borta är alltså schwyzerstövarna betydligt vanligare och det är ingen överdrift att påstå att Norge blivit något av ett andra hemland för den här vackra stövaren.

Dubbelchampion Klinga

Rasen gjorde sin entré här i Norden år 1901 i och med att åtta-tio hundar importerades till Norge från hemlandet Schweiz. Efter 1945 har norska jägare importerat ett tjugotal hundar och av dessa har rasen sedan utkristalliserats till den stam som finns i dag. Schwyzetstövarens kroppsbyggnad ska ge intryck av kraft och uthållighet. Huvudet ska vara torrt med lång nos och långa öron, vilket förlänar hunden tecken på ädelhet. Schwyzern ska vara vit med gulröda fläckar eller sadel, ofta med gulröda stänk. Gulröd mantel är tillåten. De schweiziska stövarna finns i fyra olika varianter nämligen Schwyzer, Berner, Jura och Luzerner. Mankhöjden för hanhund ska vara 49-59 centimeter, och för tik 47-57 centimeter, för samtliga varianter.

Vi har fött upp Schwyzerstövare på Härkila. Det är lugna harmoniska hundar med bra upptagningsförmåga och god näsa.  Schwyzerstövaren är ofta mycket lätt att jaga in då de börjar att jaga mycket tidigt. Det brukar vara lätt att få dom rådjursrena.  Schwyzerstövaren är en av våra äldsta stövarraser i Europa och de flesta nordiska stövare samt drevern har Schwyzerstövaren långt bak i generna.  Det intressanta med denna lilla ras är att de är mycket friska och förskonade från genetiska sjukdomar.